מטרות הפורום:

*איתור ויבוא ידע לטובת רעיונות והשקעות מקרב האוכלוסייה היהודיות מאמל"ט לישראל לטובת שמירת על המאזן של “Startup Nation”, ובנוסף קידום שיתוף הפעולה בין האזורים בתחום הפיתוח ומחקר הטכנולוגי.

*פיתוח קשרים בין הגורמים הממשלתיים לטובת עידוד היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לבין מדינות אמל"ט, ספרד ופורטוגל.

* פיתוח קשרים עם יהודים חדורי מוטיבציה בתפוצות, שמטרתם לשפר את תדמית מדינת ישראל באמצעים הסברתיים.


*תמיכה מלאה בקיום פגישות דיפלומטיות.


*מתן פלטפורמה להכשרות וסדנאות שונות, שיוכלו להקנות את הכלים הראויים כדי שיוכלו להצליח במשימתם של גופים, אירגוניים, משלחות ועוד בחו"ל
 

* להוות גורם מקשר בין אותם גופים במדינות בתפוצות לבין הגורמים הממשלתיים. אותם גורמים יתוו את המשימות ההסברתיות שעומדות על סדר היום ויש מקום לקדמן, בכדי שנציגי השדולה יעבירו אותן לתפוצות, אשר יתרגמו זאת לפעילות בשטח.

* מתן פתרון ועזרה לבעיות הקשורות לדיפלומטיה אשר טרם נפטרו.

 

*פרוייקט: "מנהיגי העתיד"

 

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו

The use of this website is subject to the "Terms of Use"
By continuing to use this website you are deemed to accept the above Terms of Use.
Copyright © 2014. FOILAT. All rights reserved.

FOILAT - Forum Israel Latinoamerica

Chaim Lebanon 67,  PO Box 39290, Tel Aviv , Israel (Zip 6139201)

חיים לבנון 67, תא דואר 39290, תל אביב, ישראל - מיקוד: 6139201

info@foilat.org